Ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego

z dnia 3 kwietnia 2009

opublikowano w Dz.U. z 14 maja 2009 roku, Nr 72, poz. 619


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;wersja do druku