Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe

z dnia 24 kwietnia 2009

opublikowano w Dz.U. z 12 maja 2009 roku, Nr 71, poz. 609


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 16 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 257, poz. 1725;

  2. 28 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 185, poz. 1095;wersja do druku