Ustawa o zmianie ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych

z dnia 19 marca 2009

opublikowano w Dz.U. z 7 maja 2009 roku, Nr 69, poz. 594


wersja do druku