Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

z dnia 20 marca 2009

opublikowano w Dz.U. z 21 kwietnia 2009 roku, Nr 62, poz. 504


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 25 czerwca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 127, poz. 857;

  2. 22 lipca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 152, poz. 1021;

  3. 31 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 217, poz. 1280;

  4. 13 czerwca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 829;wersja do druku