Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 28/08

z dnia 31 marca 2009

opublikowano w Dz.U. z 10 kwietnia 2009 roku, Nr 58, poz. 485


wersja do druku