Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

z dnia 20 marca 2009

opublikowano w Dz.U. z 7 kwietnia 2009 roku, Nr 56, poz. 459


wersja do druku