Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

z dnia 12 lutego 2009

opublikowano w Dz.U. z 1 kwietnia 2009 roku, Nr 53, poz. 433


wersja do druku