Ustawa o funduszu sołeckim

z dnia 20 lutego 2009

opublikowano w Dz.U. z 31 marca 2009 roku, Nr 52, poz. 420


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

  2. 24 września 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 217, poz. 1427;wersja do druku