Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

z dnia 20 grudnia 1990

opublikowano w Dz.U. z 26 stycznia 1991 roku, Nr 7, poz. 24


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 8 czerwca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 73, poz. 764;

 2. 20 czerwca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984;

 3. 23 stycznia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 45, poz. 391;

 4. 28 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 228, poz. 2255;

 5. 28 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 229, poz. 2273;

 6. 2 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 91, poz. 873;

 7. 10 września 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 236, poz. 2355;

 8. 22 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 94, poz. 788;

 9. 17 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 132, poz. 1110;

 10. 1 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 150, poz. 1248;

 11. 27 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 163, poz. 1362;

 12. 23 marca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 75, poz. 519;

 13. 18 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 134, poz. 947;

 14. 24 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 170, poz. 1217;

 15. 8 września 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 10, poz. 1437;

 16. 7 marca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 64, poz. 427;

 17. 15 czerwca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 115, poz. 791;

 18. 28 marca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 67, poz. 411;

 19. 18 marca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 70, poz. 416;

 20. 5 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1112;

 21. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 227, poz. 1505;

 22. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 228, poz. 1507;

 23. 5 grudnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 237, poz. 1654;

 24. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 237, poz. 1656;

 25. 2 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 69, poz. 595;

 26. 24 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 79, poz. 667;

 27. 22 maja 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 97, poz. 800;

 28. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 29. 9 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 149, poz. 887;

 30. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 232, poz. 1378;

 31. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 233, poz. 1382;

 32. 11 maja 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 637;

 33. 16 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1342;

 34. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1529;wersja do druku