Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

z dnia 6 listopada 2008

opublikowano w Dz.U. z 31 marca 2009 roku, Nr 52, poz. 417


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 24 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 76, poz. 641;

  2. 15 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 112, poz. 654;

  3. 28 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 113, poz. 657;

  4. 28 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 113, poz. 660;

  5. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 234, poz. 1388;wersja do druku