Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 53/07

z dnia 24 marca 2009

opublikowano w Dz.U. z 27 marca 2009 roku, Nr 50, poz. 403


wersja do druku