Ustawa o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 25 maja 2001

opublikowano w Dz.U. z 25 lipca 2001 roku, Nr 76, poz. 804


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 20 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 85, poz. 925;

 2. 21 grudnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 154, poz. 1802;

 3. 30 października 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 205, poz. 1731;

 4. 11 września 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 180, poz. 1759;

 5. 29 stycznia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177;

 6. 2 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 107, poz. 1136;

 7. 25 listopada 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 273, poz. 2703;

 8. 30 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104;

 9. 10 lipca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 144, poz. 901;

 10. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

 11. 4 lutego 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 81, poz. 439;

 12. 22 lutego 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 496;wersja do druku