Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

z dnia 12 lutego 2009

opublikowano w Dz.U. z 13 marca 2009 roku, Nr 39, poz. 309


wersja do druku