Ustawa o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

z dnia 9 stycznia 2009

opublikowano w Dz.U. z 13 marca 2009 roku, Nr 39, poz. 307


wersja do druku