Ustawa o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do złożenia oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej

z dnia 10 lipca 2008

opublikowano w Dz.U. z 28 lutego 2009 roku, Nr 33, poz. 253


wersja do druku