Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

z dnia 23 stycznia 2009

opublikowano w Dz.U. z 17 lutego 2009 roku, Nr 26, poz. 157


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 20 marca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 56, poz. 459;

  2. 9 października 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 178, poz. 1375;

  3. 2 grudnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 223, poz. 1777;

  4. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

  5. 26 listopada 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 238, poz. 1578;

  6. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

  7. 28 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 113, poz. 659;

  8. 18 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 203, poz. 1192;wersja do druku