Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

z dnia 9 stycznia 2009

opublikowano w Dz.U. z 17 lutego 2009 roku, Nr 26, poz. 156


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 23 października 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 216, poz. 1676;wersja do druku