Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

z dnia 19 grudnia 2009

opublikowano w Dz.U. z 11 lutego 2009 roku, Nr 22, poz. 119


wersja do druku