Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

z dnia 9 stycznia 2009

opublikowano w Dz.U. z 5 lutego 2009 roku, Nr 19, poz. 101


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

  2. 2 grudnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 223, poz. 1778;

  3. 7 maja 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 106, poz. 675;

  4. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

  5. 12 października 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1271;wersja do druku