Ustawa o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

z dnia 19 grudnia 2008

opublikowano w Dz.U. z 29 stycznia 2009 roku, Nr 14, poz. 74


wersja do druku