Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

z dnia 20 listopada 1998

opublikowano w Dz.U. z 27 listopada 1998 roku, Nr 144, poz. 930


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 9 listopada 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 104, poz. 1104;

 2. 26 kwietnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 74, poz. 784;

 3. 21 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 88, poz. 961;

 4. 25 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 125, poz. 1363;

 5. 6 września 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 125, poz. 1369;

 6. 21 listopada 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 134, poz. 1509;

 7. 27 lipca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 141, poz. 1183;

 8. 30 sierpnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 169, poz. 1384;

 9. 10 października 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1679;

 10. 23 stycznia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 45, poz. 391;

 11. 24 kwietnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 96, poz. 874;

 12. 27 czerwca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 135, poz. 1268;

 13. 27 czerwca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 137, poz. 1302;

 14. 12 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 202, poz. 1958;

 15. 27 sierpnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 210, poz. 2135;

 16. 18 listopada 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 263, poz. 2619;

 17. 30 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 143, poz. 1199;

 18. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 164, poz. 1366;

 19. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1420;

 20. 24 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 183, poz. 1353;

 21. 16 listopada 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 217, poz. 1588;

 22. 10 lipca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 141, poz. 888;

 23. 25 lipca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 143, poz. 894;

 24. 6 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 209, poz. 1316;

 25. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

 26. 23 października 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 201, poz. 1541;

 27. 17 grudnia 2009, Dz.U. z 2010 roku Nr 3, poz. 13;

 28. 22 stycznia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 28, poz. 146;

 29. 18 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 75, poz. 473;

 30. 24 września 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 219, poz. 1442;

 31. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 32. 13 maja 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 131, poz. 764;

 33. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1529;

 34. 7 grudnia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1540;wersja do druku