Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 5 grudnia 2008

opublikowano w Dz.U. z 21 stycznia 2009 roku, Nr 8, poz. 38


wersja do druku