Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

z dnia 19 grudnia 2008

opublikowano w Dz.U. z 17 stycznia 2009 roku, Nr 6, poz. 33


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 16 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 257, poz. 1725;wersja do druku