Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

z dnia 19 grudnia 2008

opublikowano w Dz.U. z 7 stycznia 2009 roku, Nr 1, poz. 4


wersja do druku