Ust. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw

z dnia 6 grudnia 2008

opublikowano w Dz.U. z 31 grudnia 2008 roku, Nr 237, poz. 1655


wersja do druku