Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

z dnia 5 grudnia 2008

opublikowano w Dz.U. z 31 grudnia 2008 roku, Nr 237, poz. 1654


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 28 maja 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 675;wersja do druku