Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

z dnia 5 grudnia 2008

opublikowano w Dz.U. z 31 grudnia 2008 roku, Nr 237, poz. 1652


wersja do druku