Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

z dnia 5 grudnia 2008

opublikowano w Dz.U. z 31 grudnia 2008 roku, Nr 237, poz. 1650


wersja do druku