Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

z dnia 6 grudnia 2008

opublikowano w Dz.U. z 30 grudnia 2008 roku, Nr 234, poz. 1574


wersja do druku