Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

z dnia 5 grudnia 2008

opublikowano w Dz.U. z 30 grudnia 2008 roku, Nr 234, poz. 1570


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 24 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 76, poz. 641;

  2. 20 maja 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 107, poz. 679;

  3. 3 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 257, poz. 1723;wersja do druku