Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw

z dnia 4 września 2008

opublikowano w Dz.U. z 29 grudnia 2008 roku, Nr 231, poz. 1547


wersja do druku