Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe

z dnia 23 października 2008

opublikowano w Dz.U. z 24 grudnia 2008 roku, Nr 228, poz. 1506


wersja do druku