Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

z dnia 21 listopada 2008

opublikowano w Dz.U. z 22 grudnia 2008 roku, Nr 225, poz. 1486


wersja do druku