Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

z dnia 21 listopada 2008

opublikowano w Dz.U. z 18 grudnia 2008 roku, Nr 223, poz. 1463


wersja do druku