Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

z dnia 6 listopada 2008

opublikowano w Dz.U. z 18 grudnia 2008 roku, Nr 223, poz. 1457


wersja do druku