Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

z dnia 23 października 2008

opublikowano w Dz.U. z 12 grudnia 2008 roku, Nr 220, poz. 1429


wersja do druku