Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

z dnia 23 października 2008

opublikowano w Dz.U. z 12 grudnia 2008 roku, Nr 220, poz. 1426


wersja do druku