Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r.

z dnia 23 października 2008

opublikowano w Dz.U. z 12 grudnia 2008 roku, Nr 220, poz. 1424


wersja do druku