Ustawa o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią, podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca 2006 r.

z dnia 23 października 2008

opublikowano w Dz.U. z 12 grudnia 2008 roku, Nr 220, poz. 1423


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 23 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 220, poz. 1423;wersja do druku