Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

z dnia 15 października 2008

opublikowano w Dz.U. z 12 grudnia 2008 roku, Nr 220, poz. 1413


wersja do druku