Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

z dnia 15 października 2008

opublikowano w Dz.U. z 12 grudnia 2008 roku, Nr 220, poz. 1411


wersja do druku