Ustawa o zmianie ustawy o ¶wiadczeniu usług drog± elektroniczn±

z dnia 7 listopada 2008

opublikowano w Dz.U. z 5 grudnia 2008 roku, Nr 216, poz. 1371


wersja do druku