Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

z dnia 7 listopada 2008

opublikowano w Dz.U. z 5 grudnia 2008 roku, Nr 216, poz. 1370


wersja do druku