Ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

z dnia 24 października 2008

opublikowano w Dz.U. z 5 grudnia 2008 roku, Nr 216, poz. 1368


wersja do druku