Ustawa o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy – Prawo budowlane

z dnia 7 listopada 2008

opublikowano w Dz.U. z 28 listopada 2008 roku, Nr 210, poz. 1321


wersja do druku