Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

z dnia 6 listopada 2008

opublikowano w Dz.U. z 28 listopada 2008 roku, Nr 209, poz. 1316


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 23 października 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 201, poz. 1542;wersja do druku