Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym

z dnia 24 października 2008

opublikowano w Dz.U. z 21 listopada 2008 roku, Nr 206, poz. 1289


wersja do druku