Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

z dnia 3 października 2008

opublikowano w Dz.U. z 13 listopada 2008 roku, Nr 201, poz. 1237


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 13 lipca 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 985;wersja do druku