Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

z dnia 3 października 2008

opublikowano w Dz.U. z 7 listopada 2008 roku, Nr 199, poz. 1227


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 227, poz. 1505;

 2. 12 lutego 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 42, poz. 340;

 3. 24 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 84, poz. 700;

 4. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

 5. 22 stycznia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 28, poz. 145;

 6. 7 maja 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 106, poz. 675;

 7. 8 lipca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 143, poz. 963;

 8. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 9. 5 stycznia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 32, poz. 159;

 10. 28 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 122, poz. 695;

 11. 13 maja 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 132, poz. 766;

 12. 29 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 135, poz. 789;

 13. 1 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 152, poz. 897;

 14. 9 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 163, poz. 981;

 15. 30 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 170, poz. 1015;

 16. 15 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 178, poz. 1060;

 17. 13 kwietnia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 460;

 18. 13 kwietnia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 472;

 19. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1529;

 20. 14 grudnia 2012, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 21;

 21. 4 stycznia 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 165;wersja do druku