Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych ustaw

z dnia 8 czerwca 2001

opublikowano w Dz.U. z 13 lipca 2001 roku, Nr 72, poz. 748


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 18 lutego 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 19, poz. 238;wersja do druku